Alde Buorren 8 Sexbierum, woning van kapitein Meinert Ysbrands Heremyt, gemeentehuis van Barradeel en haar gevelsteen

Kadasterkaart van 1887

Tekst Rene van der Meulen. Dit is mijn derde en laatste artikel over de gevelstenen van de Alde Buorren van Sexbierum. Het had achteraf in één verhaal geschreven kunnen worden, maar de ene ontdekking heeft de andere in gang gezet. Het begon voor mij eind 2015 met de herkenning van. . . Lees meer

Admiraal Tjerk Hiddes de Vries 350 jaar geleden overleden (1622-1666)

foto 1

Vandaag 6 augustus 2016 is het 350 jaar geleden dat deze beroemde Sexbierumer is overleden. Een gebeurtenis om toch even bij stil te staan. Vandaag geen vermeldingen van nieuwe ontdekkingen, maar wel een kort in memoriam. Foto links: Datering: 1666-1672 Een prent gemaakt door de Amsterdammer Abraham Bloteling (1640-1690) op. . . Lees meer

Ernstige brand te Pietersbierum. Uit het Nieuwsblad van Friesland 04 december 1936 – Deel II

Roosjestein onder Pietersbierum anno 2011

Vier woningen in de asch gelegd – Vee omgekomen. Een complex van vier woningen te Pietersbierum is Woensdagnacht afgebrand. De bewoners, vier huisgezinnen met kinderen, moesten in nachtgewaad uit de brandende perceelen vluchten. Men heeft noch van het vee, noch van de inboedels iets kunnen redden Alles is verloren gegaan.. . . Lees meer

Groote Brand onder Pietersbierum. Uit de LC van 03 december 1936 – Deel I

Foto brand Roosjestein

Veertien koeien en een paard omgekomen. Hedennacht is de groep huizen “Roosjesten” onder behoor van Pietersbierum totaal afgebrand. Hierdoor zijn vier gezinnen dakloos geworden. Roosjestein is een oude boerenhofstede, waarin thans vier gezinnen woonden, n.l. de familie Miedema, man, vrouw en drie kinderen en de drie families van der Zee,. . . Lees meer