Uitnodiging voor de lezing over “Klooster Lidlum” door drs. S. van der Woude

Plattegrond Klooster Lidlum uit de atlas van Caspar de Robles ca 1572

Op vrijdagavond 3 november 2017 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel haar eerste lezing van het seizoen 2017/2018. Het onderwerp op deze avond is het Klooster-Lidlum. De lezing zal worden verzorgd door oud Oosterbierumer drs. Siem van der Woude (verbonden aan Tresoar). Vanaf het jaar 1234 tot 1580 stond het klooster Lidlum,. . . Lees meer