Verdwenen gevelsteen van Alde Buorren 8 Sexbierum duikt na bijna 200 jaar op in Franeker

Hofstraat

Tekst Rene van der Meulen. Met een gevelsteen in het huis werd enkele honderden jaren lang een huis herkenbaar gemaakt. Dit was in een tijd waarin er nog geen straatnamen en huisnummering was. Hoewel je sommige teksten (bijvoorbeeld: “de vergulde hand” of een “jaartal”) op meer Nederlandse gevelstenen aantreft, is. . . Lees meer

De nieuwsbrief Ald Barradiel Jaargang 13 / december 2015 nu ook online.

01. Oosterbierum Zeezwembad

Bij de leden van de Oudheidkundige Vereniging Oud Barradeel ligt het boekwerkje inmiddels alweer op de deurmat maar nu ook al online, de december nieuwsbrief jaargang 13 van de Oudheidkundige Vereniging Oud Barradeel. Dit keer samengesteld door Albert Boonstra met een groot aantal artikelen van Gerrit Herrema uit Holwerd. Dit is. . . Lees meer

Betekenis van Barradeel en de plaatsnamen Sexbierum, Pietersbierum en Oosterbierum.

Atlas Schotanus, 1718 kleur ‎- Microsoft Edge_2015-12-05_14-50-21

Tekst Rene van der Meulen. Barra: De discussie over de herkomst van deze plaatsnamen voert terug op het woordje “barra”. De dorpen werden namelijk in vroeger tijden ook wel Sixtibarra (Sexbierum), Petersbarra (Pietersbierum) en Aesterbarra (Oosterbierum)  genoemd. Iedereen is het er wel over eens dat de eerste delen van deze. . . Lees meer

Foto Sixma-state Tzummarum omstreeks 1920

Sixma-state-Tzummarum-Anema-Rotterdam

Op de ledenvergadering van vrijdag 27 maart 2014 kwam de heer J.T. Anema uit Rotterdam de vereniging verrassen met een prachtige oude foto van de boerderij Sixma-state die in Tzummarum staat. Deze foto is door de kleindochter van Bet (Doetje Albertje) Bonnema geschonken aan de heer Anema die de foto. . . Lees meer