Uitnodiging lezing “De Wijnaldumer dorpsterp”

Vrijdag 25 november organiseert Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Barradeel een lezing over de Wijnaldumer dorpsterp verzorgd door Dr. Gerard Aalbersberg, archeoloog. Tijdens deze lezing onder meer de verrassende resultaten van de opgraving uitgevoerd ten zuiden van het Tsjerkepaed in Wijnaldum van afgelopen april.

Foto afgraving wijnaldumDatum: vrijdag 25 november 2016, aanvang 20.00 uur
Locatie: Dorpshuis de Bijekoer, S. Schaafstraat 1, 8857BT Wijnaldum.
U bent van harte welkom. De toegang is voor leden vrij, niet leden betalen  2,50

Begin april is er onder leiding van dr. Gerard Aalbersberg een kleine opgraving uitgevoerd ten zuiden van het Tsjerkepaed in Wijnaldum. Hierbij is de relatie tussen de dorpsterp en het omliggende landschap onderzocht.Op vrijdag 25 november a.s. houdt dr. Aalbersberg een lezing over onder meer de verrassende resultaten van dit onderzoek. Daarnaast zullen ook de resultaten van de oppervlaktekarteringen, die dit voorjaar op de Tjitsmaterp zijn uitgevoerd, worden toegelicht. Wat zal uit deze nieuwe onderzoeken blijken? Zijn de Romeinen dan toch in Wijnaldum geweest? We kijken uit naar de resultaten Dr. Aalbersberg is verbonden aan het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie.

Dr. Gerard Aalbersberg, archeoloog

Dr. Gerard Aalbersberg, archeoloog

Een artikel overgenomen van de website TerpenenWierdenland.nl
25 oktober 2016
Door: archeoloog Gerard Aalbersberg
Wijnaldum: Terp stuk groter dan gedacht.

In april is er aan de zuidkant van Wijnaldum een kleinschalige opgraving gedaan. Met deze opgraving is een opvallend verschijnsel, dat uit eerder booronderzoek bekend was, onderzocht. Het gaat om een dun humeus laagje op enige diepte onder maaiveld, waarvan verwacht werd dat het om een akkerlaagje uit de Romeinse tijd gaat. Uit de vondsten die tijdens de opgraving zijn gedaan blijkt dit laagje echter veel jonger te zijn, en uit de Middeleeuwen te dateren. 11466706Hoe het laagje ontstaan is, is nog niet helder. Analyses van het laagje en de lagen die eronder en -boven liggen moeten hier meer duidelijkheid over geven. Wat al wel duidelijk is, is dat de bovenste 60 cm van het profiel niet uit natuurlijke kwelderafzettingen bestaan (zoals eerder werd aangenomen), maar als terplaag geïnterpreteerd moeten worden. Vondsten uit deze laag wijzen erop dat deze laag waarschijnlijk in de 13e/14e eeuw na Chr. is opgeworpen. Dit betekent ook dat de terp van Wijnaldum een stuk groter is dan gedacht. In deze jongste terplaag is een leuke vondst gedaan, namelijk het zo goed als complete skelet van een hond. Deze vondst bevestigt de interpretatie van de laag als terplaag; huisdieren werden namelijk niet op een akker maar op het erf begraven

 

 

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>