Uitnodiging voor de lezing “Menselijk handelen in een onmenselijke situatie” De Jodenvervolging in Friesland.

Bij de afbeelding "Voor Joden Verboden" de vermissing van enkele bordjes leidde in Leeuwarden tot een primeur in Nederland; ter afschrikking werden 10 willekeurige joden van huis gehaald door Nederlandse politiemensen en naar de concentratiekampen afgevoerd.

Vrijdag 13 januari organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel haar 3e lezing voor seizoen 2016/2017 met als onderwerp “Menselijk handelen in een onmenselijke situatie.” De Jodenvervolging in Friesland. Deze lezing wordt verzorgd door dhr. Halbe Hageman. Datum: vrijdag 13 januari, aanvang 20.00 uur Locatie: Dorpshuis It Waed, Skoalstrjitte 12, 8855 HL Sexbierum.. . . Lees meer

Uitnodiging lezing “De Wijnaldumer dorpsterp”

Foto afgraving wijnaldum

Vrijdag 25 november organiseert Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Barradeel een lezing over de Wijnaldumer dorpsterp verzorgd door Dr. Gerard Aalbersberg, archeoloog. Tijdens deze lezing onder meer de verrassende resultaten van de opgraving uitgevoerd ten zuiden van het Tsjerkepaed in Wijnaldum van afgelopen april. Datum: vrijdag. . . Lees meer

Ernstige brand te Pietersbierum. Uit het Nieuwsblad van Friesland 04 december 1936 – Deel II

Roosjestein onder Pietersbierum anno 2011

Vier woningen in de asch gelegd – Vee omgekomen. Een complex van vier woningen te Pietersbierum is Woensdagnacht afgebrand. De bewoners, vier huisgezinnen met kinderen, moesten in nachtgewaad uit de brandende perceelen vluchten. Men heeft noch van het vee, noch van de inboedels iets kunnen redden Alles is verloren gegaan.. . . Lees meer