Uitnodiging voor de lezing over “Setterhokken, poterhokken en de vroege aardappelteelt in NW-Fryslân.”

Op vrijdagavond 8 december 2017 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel een lezing met als onderwerp “Setterhokken, poterhokken en de vroege aardappelteelt in Noord-West Fryslân.”

Een setterhok aan de Hearewei thv. Pietersbierum.

Een setterhok aan de Hearewei thv. Pietersbierum.

Deze lezing zal worden verzorgd door oud Oosterbierummer Gerrit Herrema. In opdracht van De Friese Vereniging voor Landbouwhistorie, het Fries Landbouw Museum, de Boerderijenstichting Fryslân en de Provincie Fryslân heeft Gerrit Herrema hier onderzoek naar verricht met als resultaat het boek “Glazen Poterbewaarplaatsen in Fryslân”, dat tevens deze avond verkrijgbaar zal zijn.

Het boek "Glazen Poterbewaarplaatsen in Fryslan"

Het boek “Glazen Poterbewaarplaatsen in Fryslan”

BRON LC 18 oktober 2016.
Ooit stonden er meer dan tweehonderd van in Friesland, nu zijn er nog ruim dertig over. Hoog tijd om de nog bestaande glazen poterbewaarplaatsen in kaart te brengen en vast te leggen voor het nageslacht. Ze maken deel uit van het zogenaamde ‘klein agrarisch erfgoed’, de bijgebouwen die op boerenerven stonden, zoals koetshuizen, varkenshokken en stookhutten. Maar de broeihokken voor de pootaardappelen die tussen 1922 en 1955 gebouwd werden, zijn grotendeels verdwenen en bijna vergeten. Reden voor de AFRON, het Fries Landbouw Museum en de Boerderijenstichting Fryslân om een project op te zetten waarin deze bijgebouwtjes worden vastgelegd. Met als uiteindelijk doel een boek. Het is Gerrit Herrema uit Holwerd die zich de afgelopen twee jaar in deze opdracht vastbeet. Herrema is oud-bestuurslid van de AFRON, vrijwilliger bij het Fries Landbouw Museum en geïnteresseerd in historie. Bovendien werd hij zelf op een plek geboren waar een poterbewaarplaats de gewoonste zaak van de wereld was. Zijn vader was een ‘gernier’, een kleine bouwboer in Oosterbierum. Zijn bewaarplaats voor aardappelen was een bijzondere: de piepers werden opgeslagen in een deel van het huis. ,,Dat neamden wy ús twadde keamer.’’

Setterhokken medio 1999 aan de Pastorybuorren in Sexbierum

Setterhokken medio 1999 aan de Pastorybuorren in Sexbierum

Datum: vrijdag 8 december 2017, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Dorpshuis De Doarpsfinne, Fjildleane 14, 9047JR Minnertsga.
U bent van harte welkom!
De toegang is vrij.

Voor niet leden bestaat er de mogelijkheid om na de lezing een gift te doneren bij de uitgang.

Nb. De lezing zal gehouden worden in het Fries.

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *