Uitnodiging voor de lezing over de Boerderijenbouw in Fryslân door Paul Borghaerts.

Op vrijdagavond 26 januari 2018 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel een lezing met als onderwerp:  “de Boerderijenbouw in Friesland”.
In de afgelopen jaren heeft Paul Borghaerts een honderdvijftig tal historische boerderijen in Friesland onderzocht. Het onderzoek richtte zich met name op de gebint constructies en de ouderdom van de boerderijen.
Een nauwkeurige manier om de leeftijd van een boerderij te onderzoeken is door gebruik te maken van dendrochronologisch onderzoek.
Wikipedia omschrijft dit als volgt: Dendrochronologie of jaarring(en)onderzoek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen.

Paul Borghaerts bezig met het maken van een houten boorstaal

Paul Borghaerts bezig met het maken van een houten boorstaal

Voor dit boerderijen onderzoek bepaalde men de leeftijd van het hout door gebruik te maken van een speciale houtboor om een dwarsdoorsnede te kunnen maken.

Houten boorstaal fam. Broos Oosterbierum (foto Paul Borghaerts)

Houten boorstaal fam. Broos Oosterbierum (foto Paul Borghaerts)

Afhankelijk van droge en natte jaren, of koude en warme temperaturen zullen de ringen een verschillende breedte vormen.
Meer details over dendrochronologisch onderzoek kun u lezen op de website van Paul Borhaerts ; www.boerderijenonderzoek.nl

Naast de ouderdomsbepaling wordt tijdens deze lezing ook ingegaan op de vraag waar het hout vandaan kwam dat werd gebruikt om een schuur of boerderij te bouwen. Het landschap van Friesland zag er destijds heel anders uit en (grote) bomen waren zeer schaars.

Nadat het zware constructie hout was gekapt werd het met de hand grof gekantrecht.

Een gekantrechte bint.

Een gekantrechte bint.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het hout steeds opnieuw werd gebruikt of dat er bijvoorbeeld hout werd gebruikt afkomstig van een gesloopt schip. Zo kan het voorkomen dat in de archieven een boerderij is gedateerd 19e eeuw terwijl het gebruikte hout veel ouder is.
Naast alle voorgaande zaken komen ook de gebintconstructies van de Friese boerderij uit de verschillende periodes aan bod.

Naar aanleiding van het Boerderijenonderzoek heeft Omrop Fryslân hier al een aantal keren aandacht aan besteed.
Omrop Fryslan filmpje 1.
Omrop Fryslan filmpje 2.

Kortom een beloofd een zeer interessante avond te worden.

 

Datum: vrijdag 26 januari 2018, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Dorpshuis It Waed, Skoalstrjitte 12, 8855 HL Sexbierum.
U bent van harte welkom!
De toegang is vrij.

Voor niet leden bestaat er de mogelijkheid om na de lezing een gift te doneren bij de uitgang.

 

 

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *