Uitnodiging algemene ledenvergadering Ald Barradiel.

Ter afsluiting van het seizoen wordt zoals gebruikelijk een ledenvergadering georganiseerd.
Wij nodigen de leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Na de sluiting van het officiële gedeelte zullen er nog wat foto’s en filmmateriaal van de voormalige gemeente Barradeel worden getoond.

De ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 31 maart 2017, aanvang 20:00 uur.
Locatie: Yeb Hettinga Skoalle, Camstrawei 18, 8852 RH Firdgum

De voormalige lagere school van Firdgum ca. 1910. Nu bekend als Yeb Hettinga skoalle.

De voormalige lagere school van Firdgum ca. 1910. Nu bekend als Yeb Hettinga skoalle.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag 2016 / 2017.
4. Financieel verslag 2016
a. Verslag kascontrole commissie
b. Benoeming nieuw lid kascontrole commissie
5. Aftreden bestuursleden
6. Rondvraag
7. Sluiting

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *