Woningnood na de oorlog in de Bjirmen.

Door Thom Kuurstra.

Mijn vader Jurjen Kuurstra was voor de WO II al boekhouder bij de fa. R. Westra in Sexbierum. Hij is geboren in Harlingen en kreeg verkering met Grietje Huisman uit Midlum. 

Na de oorlog wilden zij graag trouwen en zochten toen om een geschikte woonruimte. Maar die woonruimte was kort na de oorlog erg schaars. Al wandelend op de zeedijk bij de ‘Stienenman’ zagen zij een woonark te koop liggen in de Bolswardervaart. Na enig beraad hebben zij besloten de woonark te kopen maar de ark was wel aan onderhoud toe.

De woonark ‘Nea Tocht’ BAR3553 net buiten Pietersbierum

Daarom is de ark opgeknapt op de werf van Draaisma in Franeker. Dat de woonark aan onderhoud toe was bleek uit het feit dat er hier en daar wel erg weinig ‘spikerhout’ aan zat. In die tijd waren er nog veel waterwegen rondom de dorpen. De woonark kwam toen te liggen aan de laad- en losplaats in Pietersbierum. In 1946 gingen zij trouwen en hebben met veel plezier in de ark gewoond totdat er in 1950 een huis kon worden gebouwd aan de rand van Sexbierum aan de R. Westrastrjitte 7.

De locatie van de Bar3553. Inmiddels is deze sloot helemaal gedempt.

Maar inmiddels was hun eerste zoon Thomas (1950) geboren en dat ‘hiene se nea tocht’. Op de foto is achter de woonark de boerderij te zien van De Jong (later Yntema). Deze is in 1971 deels door brand verwoest.

De witte huisjes werden bewoond door de familie Dijkstra. De weg is de westelijke ingang van het dorp waar vlakbij het vroegere Hottinga-state heeft gestaan. Deze woningen en het water waarin de ark ligt, hebben in 1967 plaats moeten maken voor de aanleg van de doorgaande weg om Pietersbierum en Sexbierum. Van dit idyllische woonplekje is weinig meer terug te vinden. 

Rients Westrastrjitte nr. 7

Naschrift redactie: In de nacht van 10 op 11 november 1971 is de boerderij, waarover Thom schrijft, in vlammen opgegaan. De boerderij werd toen bewoond door B.U Yntema. De brandweer van Sexbierum en Minnertsga hebben de bluswerkzaamheden uitgevoerd. De brandweerlieden van Sexbierum zijn tot vroeg in de morgen aan het nablussen geweest. Op een kalf na kon al het vee worden gered. De schade werd geraamd op anderhalve ton.

Uit de Leeuwarder Courant van 11 november 1971.
Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *