Een unieke gebeurtenis…

Ingezonden door dhr. Tigchelaar.

Iedereen heeft het waarschijnlijk wel gehoord of op tv gezien dat een
Amerikaanse vrouw binnen twee dagen bevallen is van 2 kinderen uit
2 verschillende baarmoeders.
Kelsey Hatcher (32) uit Alabama beviel afgelopen woensdag 20 dec.
’24, van haar dochter Roxi, en bracht een dag later donderdag 21 dec.
’24, via een keizersnede haar dochter Rebel ter wereld, zo meldt de
University of Alabama (UAB).

Hatcher hoorde op haar zeventiende dat ze twee baarmoeders heeft,
een zeldzame eigenschap die ze deelt met ongeveer 0,3 procent van de
vrouwelijke wereldbevolking, dus zo’n 12 miljoen vrouwen wereldwijd.

Het gebeurt echter zelden dat deze vrouwen in beide baarmoeders
zwanger worden, de kans daarop is volgens UAB ongeveer één op een
miljoen. Nóg zeldzamer is het dat beide kinderen gezond ter wereld
komen.
Maar ook in Friesland- Barradeel-Tzummarum is dit voorgekomen en
wel in het jaar 1888.

Tjalling Tjallingii en Johantje Stellingwerf (tr. 1880 Barr.) woonachtig in
Tzummarum kregen begin december 1888, 2 kinderen, een zoon Frans
en een dochter Saakje. Frans werd op vrijdag 7 december 1888 des
namiddag ten half tien ure geboren en Saakje werd op zaterdag 8
december des voormiddag ten half één ure geboren. Staat er te lezen in
de geboorte akte op Allefriezen. Of dit nu daadwerkelijk wel of niet een
tweeling is, is niet bekend. De wetenschap was in die jaren mogelijk niet
zo uitgebreid, als nu. Misschien is dit bekend bij de nazaten?

Dat het met hun ook goed is gegaan, kunnen we zien aan de hand van
hun trouwaktes.

Saakje trouwde met Sietse de Jong op zaterdag 10 mei 1913, en Frans
trouwde op diezelfde dag in mei, met Hinke Stellingwerf in Barradeel-
Pietersbierum. Sietse was stalknecht in 1906. Frans was arbeider.

Sietse de Jong is geboren op zaterdag 19 juni 1886 in Franeker,
zoon van Marten Jacobs de Jong en Grietje Alkema.

Waarbij nog aangemerkt wordt dat Sietse, familie is van Grutte Pier, en
dus ook zijn nazaten. Ze zijn op donderdag 22 mei 1913 vanuit Barradeel
vertrokken naar Michigan. Wat er verder met hen gebeurt is, is niet
bekend.
Hinke Stellingswerf is geboren op woensdag 20 februari 1889 in
Oosterbierum, dochter van Ritske Stellingwerf en Hendrikje Smit.
Zij zijn echter geen familie van Grutte Pier. Frans Tjallingii is in Friesland
gebleven, 2 x getrouwd en in 1962 overleden.
Grutte Pier is een zoon van Gerloff Piers Donia en Foockel Sybrantdr.
Bonga. Bron: R.S. Roorda.

Bron:
Amerikaanse vrouw bevallen van twee kinderen uit twee baarmoeders.
https://nos.nl/artikel/2502629-amerikaanse-vrouw-bevallen-van-tweekinderen-
uit-twee-baarmoeders
https://www.uab.edu/news/health/item/13917-double-the-uterus-double-thebabies-
double-the-birthdays-alabama-mom-delivers-rare-twins-at-uab


Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *