Het Koningsvaandel – nieuw boek van Pieter Winsemius

Op 16 april komt mijn nieuwe boek Het Koningsvaandel uit. Met mijn – fictieve – kleindochter Martje (6) maak ik een speurtocht door de Friese geschiedenis op zoek naar het koningsvaandel. Vele eeuwen diende het als symbool voor vrijheid in de breedste zin; telkens als wij het nodig hadden, inspireerde het ons. Ons aller Koning Friso en zijn gezellen uit het verre verleden menen dat ook wij in onze tijd dringend behoefte hebben aan de samenbinding die uitgaat van het gedeelde vrijheidssymbool. Pierius Winsemius – helaas geen familie, maar reeds door mijn pake en vader geadopteerd – schreef al in. . . Lees meer

Lezing Grafrituelen door drs. Annet Nieuwhof

Op vrijdag 28 februari organiseert het Archeologisch Steunpunt Winaam samen met de Oudheidkundige Vereniging Barradeel. De lezing is gewijd aan de grafrituelen van de terpbewoners in Friesland en Groningen tijdens de ijzertijd en de Romeinse tijd, van ongeveer 600 vóór tot 300 na Christus. We weten nog altijd niet precies wat de terpbewoners met hun doden deden. Werden ze gecremeerd of begraven, of waren er nog andere doodrituelen? Het onderzoek van de spreekster heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat de terpbewoners op een heel andere manier met de doden en met menselijke resten omgingen dan wij gewend zijn. Tijdens de lezing. . . Lees meer

Lezing ds. Renze Yetsenga over Hiddinga’s succes

De lezing van ds. Renze Yetsenga uit Groningen is vrijdagavond goed bezocht. Het dorpshuis ‘de Bijekoer’ in Wijnaldum zat vol met volk dat aandachtig naar het verhaal over de familiegeschiedenis van de Hiddinga’s luisterde. Het stond al een hele tijd op het programma om ds. Renze Yetsenga uit te nodigen voor een lezing en eindelijk was het dan zover. In de voorbereiding van zijn verhaal zijn Yetsenga en ons bestuurslid Albert Boonstra een paar keer bij elkaar geweest om een mooie beeldende presentatie die op het grote scherm was te volgen. De familie Hiddinga is verweven met de familie Hibma.. . . Lees meer

Afleveren van suikerbieten

De teelt van suikerbieten in Noord-Nederland is, in vergelijking met die van Zuidwest Nederland, pas laat tot ontwikkeling gekomen. In de jaren 1881-1890 treft men in Friesland, Groningen en Drenthe slechts op enkele plaatsen suikerbieten aan, terwijl in Zeeland en Brabant in die periode 12.000 ha wordt verbouwd.   Zo blijkt uit de Gemeenteverslagen van West-Dongeradeel dat de eerste 18 ha suikerbieten in die gemeente pas in 1890 zijn verbouwd. Het is mede door de aanbevelingen van de Friesche Maatschappij voor Landbouw dat de akkerbouwers een stijgende belangstelling voor bieten krijgen. Terwijl er in het zuidwesten van Nederland al meer. . . Lees meer

Ds. Renze Yetsenga over familiegeschiedenis Hiddinga Wijnaldum

Renze Yetsenga uit Groningen heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de familiegeschiedenis van de Hiddinga’s. Deze familie is van oorsprong geworteld in Arum, Pingjum en Wijnaldum. Renze Yetsenga stamt af van zijn moederskant van de Hiddinga’s en hij is bezig met het maken van een boek over de familiegeschiedenis. De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft hun lid Yetsenga gevraagd om alvast een kijkje te geven in de familiegeschiedenis. Yetsenga is afkomstig uit Arum uit een bekend veefokkers- en kaatsgeslacht. Hij is Doopsgezinds predikant geweest in Broek op Langedijk, Holwerd-Hallum en Groningen. In zijn verhaal passeren diverse familieleden de revue, zoals de Dijksgedeputeerde. . . Lees meer

Oude schoolfoto’s Sexbierum

Japke Dijkstra-Norder stuurde een drie-tal oude schoolfoto’s die zij heeft gekregen van haar moeder Geeske Bonsma (1920-2013). Geeske was getrouwd met Pieter Norder. Op deze foto staat Geeske Bonsma als derde meisje van rechts op de tweede rij van boven (vanaf de leerkracht).  Op de tweede rij van onderen, tweede jongetje vanaf links, staat Jouke Bonsma. Misschien zijn er nog mensen die zich op deze foto herkennen. Het betreft de Nederlands Hervormde school in Sexbierum.         Op deze foto staat Geeske als leidster links achterin tussen de prenten. Misschien zijn er meer mensen die zich op deze. . . Lees meer