Nieuwe website

Helaas is de vorige website van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel ter ziele gegaan. Een ernstige update fout heeft ons doen besluiten om een nieuwe te maken.

Barradeel-01-detail

Het zal enige tijd vergen om weer voldoende informatie hier te laten verschijnen maar we doen er alles aan om het weer voor elkaar te krijgen. Er zullen ook wat nieuwe dingen aan worden toegevoegd, zoals een betere beeldbank waar u zonder problemen en gemakkelijk in kunt zoeken zoek een zoekterm in te geven.

Blijf ons volgen!

 

Afleveren van suikerbieten

Lading meten t.o.v. de waterlijn.

De teelt van suikerbieten in Noord-Nederland is, in vergelijking met die van Zuidwest Nederland, pas laat tot ontwikkeling gekomen. In de jaren 1881-1890 treft men in Friesland, Groningen en Drenthe slechts op enkele plaatsen suikerbieten aan, terwijl in Zeeland en Brabant in die periode 12.000 ha wordt verbouwd. Zo blijkt. . . Lees meer

Begrafenisrituelen

Begrafenis in Oosterbierum

Jelle Cramer (1910 – 1983) uit Oosterbierum heeft een aantal historische herinneringen op schrift vastgelegd. Hieronder een artikel over begrafenisrituelen. De doden worden thans nog door acht dragers op een baar naar hun laatste rustplaats gedragen. Moest vroeger een dode van ver komen, dan gebeurde dat in een lijkkoets, getrokken. . . Lees meer