Uitnodiging voor de lezing over “Setterhokken, poterhokken en de vroege aardappelteelt in NW-Fryslân.”

Een setterhok aan de Hearewei thv. Pietersbierum.

Op vrijdagavond 8 december 2017 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel een lezing met als onderwerp “Setterhokken, poterhokken en de vroege aardappelteelt in Noord-West Fryslân.” Deze lezing zal worden verzorgd door oud Oosterbierummer Gerrit Herrema. In opdracht van De Friese Vereniging voor Landbouwhistorie, het Fries Landbouw Museum, de Boerderijenstichting Fryslân en. . . Lees meer

Uitnodiging voor de lezing over “Klooster Lidlum” door drs. S. van der Woude.

Plattegrond Klooster Lidlum uit de atlas van Caspar de Robles ca 1572

Op vrijdagavond 3 november 2017 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel haar eerste lezing van het seizoen 2017/2018. Het onderwerp op deze avond is het Klooster-Lidlum. De lezing zal worden verzorgd door oud Oosterbierumer drs. Siem van der Woude (verbonden aan Tresoar). Vanaf het jaar 1234 tot 1580 stond het klooster Lidlum,. . . Lees meer