Een volle zaal tijdens de lezing van Gerrit Herrema over de vroege aardappelteelt en setterhokken in Minnertsga.

IMG_1498

De lezing “setterhokken, poterhokken en de vroege aardappelteelt in Noord-West Friesland” was een groot succes. De zaal in dorpshuis de Doarpsfinne in Minnertsga was goed bezet tijdens deze lezing, verzorgd door Gerrit Herrema. Voor de pauze kwam de vroege aardappelteelt aan bod. Zowel met behulp van de paarden als later. . . Lees meer

Uitnodiging voor de lezing over “Setterhokken, poterhokken en de vroege aardappelteelt in NW-Fryslân.”

Een setterhok aan de Hearewei thv. Pietersbierum.

Op vrijdagavond 8 december 2017 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel een lezing met als onderwerp “Setterhokken, poterhokken en de vroege aardappelteelt in Noord-West Fryslân.” Deze lezing zal worden verzorgd door oud Oosterbierummer Gerrit Herrema. In opdracht van De Friese Vereniging voor Landbouwhistorie, het Fries Landbouw Museum, de Boerderijenstichting Fryslân en. . . Lees meer

Uitnodiging voor de lezing over “Klooster Lidlum” door drs. S. van der Woude.

Plattegrond Klooster Lidlum uit de atlas van Caspar de Robles ca 1572

Op vrijdagavond 3 november 2017 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel haar eerste lezing van het seizoen 2017/2018. Het onderwerp op deze avond is het Klooster-Lidlum. De lezing zal worden verzorgd door oud Oosterbierumer drs. Siem van der Woude (verbonden aan Tresoar). Vanaf het jaar 1234 tot 1580 stond het klooster Lidlum,. . . Lees meer