Vereniging

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel stelt zich ten doel, wat in verband staat met de geschiedenis van de Gemeente Barradeel dan wel het gebied dat de voormalige gemeente Barradeel bestrijkt zoveel mogelijk te onderzoeken, te achterhalen, te verzamelen, te bewaren, te onderhouden, bekend te maken en te verspreiden.

Ald Barradiel
Ald Barradiel is een periodiek dat 3 keer verschijnt in het winterseizoen (tussen oktober – maart). Alle leden ontvangen dit periodiek via de post met eventueel een uitnodiging voor een lezing of een andere activiteit die door de vereniging wordt georganiseerd.

Via Ald Barradeel blijft u op de hoogte van o.a. bestuurszaken, ledennieuws en andere bijzonderheden over de vereniging. Verder is Ald Barradiel gevuld met interessante artikelen over het verleden van de oude gemeente Barradeel. Ook artikelen van leden worden hierin gepubliceerd. Als u lid wordt ontvangt u voortaan ook Ald Barradiel en steunt u niet alleen de vereniging, maar ook de verdere ontwikkeling van deze website.

Bestuur

 • Klaas Evert Andringa (voorzitter), Minnertsga
 • Auke Ykema, (penningmeester/ledenadministratie), Sexbierum
 • Gerry Westra-Dijkstra (lid), Oosterbierum
 • Albert Boonstra (lid), Franeker
 • Thom Kuurstra (lid), Sexbierum
 • Sicco Zijlstra (lid), Sexbierum

Correspondentiegegevens
Postadres: De Tsjerke ekers 17, 8855GA SEXBIERUM
Mail: oudbarradeel@outlook.com

 • Bankrelatie Rabobank IBAN: NL 75 RABO 0325 5382 71
 • Kamer van Koophandel Friesland 40003668

4 reacties op Vereniging

 1. P.Reinders zeggen:

  Ik ben op zoek naar eventuele foto’s of andere informatie (heb de info uit het gemeentearchief) omtrent tijdens de oorlog begraven militairen op de begraafplaats van Pietersbierum, speciaal over de 3 onbekende graven.

  Bij voorbaat dank.

 2. B.Hooijer zeggen:

  Ik ben opzoek naar een familie Simon Elzinga, gehuwd met Aaltje Brouwer in 1874 in Dockum, kinderen; Pieter geb.1875 en Johannes Willem geb.1877.
  De familie is volgens de B.S. in Dockum, in 1877 naar Barradeel vertrokken: Hoelang en waar hebben ze in Barradeel gewoond? Ze duiken omstreeks 1900 in Muntendam op. Aaltje ligt in Muntendam begraven (1931)

  Johannes Willem in Veendam.(1939) Simon en Pieter zijn niet te vinden. Mijn vrouw is een kleindochter van Johannes Willem.Het waren Tichelwerkers. M.V.Gr. B.Hooijer

 3. siem van der woude zeggen:

  Ik krige juster de tekst fan in sjongspul dat yn 1945 by gelegenheid fan de befrijïng opfierd is.
  Soe aardich wêzd dat op jim site te pleatsen mei de fraach oft der noch foto’s fan de útfiering bewarrre bleaun binne.
  Belangstelling?

  • T.Oevering zeggen:

   ik ben opzoek naar een muziekstuk van het Oosterbierummer koor olv mijn schoon vader Melle Veenstra
   het nummer is Psalm 150 van Jellesma dat door jullie koor
   vaak is gezongen weet U iemand die mij aan het muziek stuk kan helpen.
   bij voorbaat bedankt;
   T.Oevering
   dr Kuyperstraat 42
   6741 XL Lunteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *