Vereniging

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel stelt zich ten doel, wat in verband staat met de geschiedenis van de Gemeente Barradeel dan wel het gebied dat de voormalige gemeente Barradeel bestrijkt zoveel mogelijk te onderzoeken, te achterhalen, te verzamelen, te bewaren, te onderhouden, bekend te maken en te verspreiden.

Ald Barradiel
Ald Barradiel is een periodiek dat 3 keer verschijnt in het winterseizoen (tussen oktober – maart). Alle leden ontvangen dit periodiek via de post met eventueel een uitnodiging voor een lezing of een andere activiteit die door de vereniging wordt georganiseerd.

Via Ald Barradeel blijft u op de hoogte van o.a. bestuurszaken, ledennieuws en andere bijzonderheden over de vereniging. Verder is Ald Barradiel gevuld met interessante artikelen over het verleden van de oude gemeente Barradeel. Ook artikelen van leden worden hierin gepubliceerd. Als u lid wordt ontvangt u voortaan ook Ald Barradiel en steunt u niet alleen de vereniging, maar ook de verdere ontwikkeling van deze website.

Bestuur

  • Klaas Evert Andringa (voorzitter), Minnertsga
  • Auke Ykema, (penningmeester/ledenadministratie), Sexbierum
  • Gerry Westra-Dijkstra (lid), Oosterbierum
  • Albert Boonstra (lid), Franeker
  • Thom Kuurstra (lid), Sexbierum
  • Sicco Zijlstra (lid), Sexbierum
  • Gerrit Bouma (advies), Dokkum

Correspondentiegegevens
Postadres: De Tsjerke ekers 17, 8855GA SEXBIERUM
Mail: OudBarradeel@outlook.com

  • Bankrelatie Rabobank IBAN: NL 75 RABO 0325 5382 71
  • Kamer van Koophandel Friesland 40003668

4 reacties op Vereniging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *