Zoektocht naar historische interieurs in Franekeradeel

26 Juni 2017. Persbericht van de Stichting Interieurs in Fryslân.
Zoektocht naar historische interieurs in Franekeradeel

‘Ik ben met een grote verbouwing bezig, maar nu ik dit heb gehoord, sloop ik er toch niet alles eruit wat ik van plan was te doen’. Deze geruststellende woorden sprak een monumenteigenaar na afloop van een informatieavond van de Stichting Interieurs in Fryslân. Hoe terloops ook uitgesproken, hij verwoordde wel een van de doelstellingen van de Stichting Interieurs in Fryslân, namelijk het behoud van historische interieurs en interieurelementen in Friesland. Projectleider Mirjam Stuurman licht toe dat de stichting dit wil doen door de huiseigenaren bewust te maken van wat ze (letterlijk) aan interieurschatten in huis hebben.

Op dit moment verdwijnen bij een verbouwing in een hoog tempo talrijke historische elementen. En tegelijkertijd verdwijnt er ook een belangrijk deel van het Friese erfgoed en dat definitief. Veel huiseigenaren blijken zich niet te realiseren dat er door sloop belangrijk Fries erfgoed verloren gaat. Daarom werd in 2013 de Stichting Interieurs in Fryslân opgericht. De stichting wil met wetenschappelijk onderzoek kennis verzamelen over nog aanwezige historische interieurs in Friesland.

Informatieavond met projectleider M. Stuurman

Informatieavond met projectleider M. Stuurman

Zeldzaam gave tegelvloer in Ijlst. Begin 20e eeuw.

Zeldzaam gave tegelvloer in Ijlst. Begin 20e eeuw.

De stichting probeert nu een totaalbeeld te krijgen van de Friese wooncultuur. Na een succesvolle inventarisatie in Súdwest Fryslân, Harlingen en onlangs in Dongeradeel, start er binnenkort een onderzoek naar historische interieurs in Franekeradeel. Projectleider Mirjam Stuurman: ‘Wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, deuren, vloeren, tegels en tegeltableaus, bedstee wanden, glas in lood ramen, de indeling van een huis of een opmerkelijke trap. Meubels en huisraad vallen hier niet onder’.

Inmiddels is er een lijst opgesteld van panden waarvan te verwachten is dat er zich nog belangrijke interieuronderdelen bevinden. ‘In september willen we bewoners en eigenaren uitnodigen voor een informatieavond waarop onze bedoeling en werkwijze worden toegelicht’, aldus Mirjam Stuurman. ‘Vanaf eind september nemen wij dan contact op voor een eventuele afspraak voor een kortdurend onderzoek ter plaatse’.

De stichting en het onderzoek zijn een particulier initiatief dat wordt gesteund door de Ottema Kingma Stichting, de provincie Fryslân, de gemeenten en fondsen. De Stichting is in 2013 opgericht door geïnteresseerde kenners. Zo maakt Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum Sneek deel uit van het bestuur. Ook is prof. dr. Johan de Haan, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, bij het project betrokken.

Wilt u helpen bij het onderzoek, bent u bewoner van een pand waarin zich nog historische onderdelen bevinden of bent u een lokale historicus en weet u veel over uw dorp? Kent u panden waarin zich mogelijk interessante onderdelen bevinden? Neem dan contact met de stichting via info@interieursinfryslan.nl, of via het telefoonnummer: 06-45 31 51 85. Meer informatie over de stichting vindt u op www.interieursinfryslan.nl

Folder binnenkantFolder voor en achterkant

 

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *