In het nieuws 60 jaar geleden

In het begin van het nieuwe jaar van 1953 zou de raad van Barradeel zich beraden over de plannen tot demping van de dorpsvaart in Oosterbierum. Aldus de Leeuwarder Courant uit die dagen.

De dorpsvaart van Oosterbierum; een gevaar voor de volksgezondheid

De dorpsvaart van Oosterbierum; een gevaar voor de volksgezondheid

Het vaartgedeelte, lopende van de brug in de hoofdweg tot de noordgrens van het dorp, werd niet meer gebruikt als vaarwater en leverde, door verwaarlozing, gevaar op voor de volksgezondheid. Het was dus méér dan noodzakelijk, dat aan die onhoudbare toestand op korte termijn een einde zou worden gemaakt. Reeds eerde was nagegaan of aan uitbaggeren de voorkeur zou worden gegeven. Om de moeilijkheden afdoende de kop in te drukken was eigenlijk de oplossing om de vaart te dempen.

Door de goede medewerking van de eigenares van een aan de vaart gelegen perceel bouwgrond kon in de buurt van het object de voor de demping benodigde aarde worden afgegraven.

 

Bron: Leeuwarder Courant 19 januari 1953

Getagd , , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *