Een Sybesma-tak uit Sexbierum.

Van de oud-Sexbierumer Bouke Willem Vellinga uit Lemmer kregen we dit beknopte artikel over een tak van de Sybesma familie uit Sexbierum.

Brand Sybes Sybesma en Maaike Rinses Keegstra verhuisden in 1820 met hun dochter Pietje (1813) en zonen Sybe (1817) en Renze (1819) van West-Dongeradeel naar Sexbierum. Daar komen tussen 1822 tot 1838 de volgende kinderen bij: Baukje, Jan, Klaas, Aafke, Cornelis en Tjitske. Pietje Sybesma is in 1836 in Sexbierum getrouwd met Pieter Douwes Stoer. Een paar jaar geleden zocht ik op de Sexbierumer begraafplaats naar Sybesma-grafstenen. Op een familiegraf van de familie Stoer zag ik de naam van Pietje Sybesma staan. Het is een platte dubbele steen aan de oostzijde van de kerktoren. Pietje is in 1902 overleden.

Haar broer Cornelis Sybesma (1834 ) is in 1856 in Sexbierum getrouwd met Janke Bijlsma. Ze krijgen tien kinderen. Het eerste kind is Bouke (1858).

Lijsbeth Kieviet (1860-1944) was een dochter van Frans Kieviet en Hesseltje Zijlstra

Lijsbeth Kieviet (1860-1944) was een dochter
van Frans Kieviet en Hesseltje Zijlst

Bouke Sybesma is in 1883 in Sexbierum getrouwd met Lijsbeth Kieviet. Haar achternaam wordt ook wel als Kievit geschreven. Ze krijgen acht kinderen, waarvan er vier jong overlijden. Het gezin vestigt zich in Midlum, keert na enige tijd terug naar Sexbierum en verhuist in 1897 naar Harlingen.

Cornelis verhuist na het overlijden van zijn vrouw Janke (in 1908) ook naar Harlingen. Daar overlijdt hij in 1915. De naam Sybesma wordt in Harlingen steeds meer als Sijbesma geschreven en soms zelfs als Sijbertsma. Ik heb één foto van Cornelis en zijn nazaten. Ze staan voor het pand Droogstraat 10 in Harlingen. Op de gevel staat: B. SIJBERTSMA SCHOORSTEENVEGER. Bouke moet toen schoorsteenveger zijn geweest. Uit sommige documenten blijkt dat hij ook het beroep van hovenier uitoefende en koster was van de Gereformeerde Kerk in Harlingen.

Foto uit circa 1910. Cornelis Sybesma staat links. Zoon Bouke en schoondochter Lijsbeth zijn tweede en derde van rechts. De kinderen van Bouke en Lijsbeth zijn van rechts naar links: Cornelis (Midlum 1886),  Sybe (Sexbierum 1895), Frans (Harlingen 1899), Hesseltje (Sexbierum 1889) en Janke (Sexbierum 1893). Lijsbeth bleef tot op hoge leeftijd haar Sexbierumer klederdracht trouw.

Foto uit circa 1910. Cornelis Sybesma staat links. Zoon Bouke en schoondochter Lijsbeth zijn tweede en derde van rechts. De kinderen van Bouke en Lijsbeth zijn van rechts naar links: Cornelis (Midlum 1886), Sybe (Sexbierum 1895), Frans (Harlingen 1899), Hesseltje (Sexbierum 1889) en Janke (Sexbierum 1893). Lijsbeth bleef tot op hoge leeftijd haar Sexbierumer klederdracht trouw.

Cornelis Sijbesma junior trouwt in 1911 in Harlingen met Dirkje Postma uit Midlum. Ze krijgen vier kinderen: Froukje (1913), Bouke (1916), Willem (1918) en Elizabeth (1919). Elizabeth is mijn moeder en ik ben vernoemd naar Bouke en Willem.

Voor zover ik weet zijn er nog twee mannelijke Sijbesma’s van de Cornelis Sybesma-tak in leven: mijn neef Cornelis Sijbesma (1942, zoon van Willem) en Cees Sijbesma (1955, zoon van Bouke).
Dit was een beknopt stukje historie. Toen ik in de jaren zeventig drie jaar in Sexbierum woonde had ik geen benul dat de voorouders van mijn moeder hier van 1820 tot 1897 ook gewoond hebben. Maar waar ze precies woonden en wat voor werk ze deden is voor mij nog een vraag. En waarom verhuisden ze in 1820 van Ternaard naar Sexbierum en in 1897 van Sexbierum naar Harlingen?

Bouke Willem Vellinga, Lemmer

 

 

Bladwijzer de permalink.

Één reactie op Een Sybesma-tak uit Sexbierum.

  1. Cees Sybesma zeggen:

    Leuk om stukje van mijnvoorouders te lezen (als zedat geweest zijn) Sybesma of zoals hij officieel ingeschreven werd als Sijbesma, is volgen# mij in noord Friesland een veel voorkomende naam.

    Wist je dat in de oudste Friese staartklok, die hangt (hing) in het Fries museum aan de binnenkant de stamboom van de Sybesma’s geschreven staat. Deze stamboom schijnt verder te gaan als de kerkelijkeboeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *