“It Easterbjirrumer Doarpsliet”. (vervolg)

Enige tijd geleden kregen we van Sijke Meijer Heeringa het verzoek om wat meer informatie te verschaffen over “It Easterbjirrumer Doarpsliet”.
Hierop kregen we een reactie van Theunis Ruim uit Apeldoorn met de complete tekst van het lied welke als volgt luide:
Easterbjirrum jawis, Easterbjirrum jawis, 9134511
gjin doarpke dat neier ús is.
It leit d’r sa moai tusken gried’en bou.
‘k bliuw dat doarpke myn libbenlang trou,
‘k bliuw dat doarpke myn libbenlang trou!

Van  Japke Bonsma kregen we de volgende reactie.
Ha us mem efkes opnommen met it ferske fan Easterbierrum “us doarpke” sadat jim miskien nog wat gewaar wurde kin wat foar wize it is.
Mem kin ondanks har dementsie nog in protte ferskes fan eartiids.
Us mem is berne op 4 mrt 1925 as dochter fan Sieds Ytsje Tichelaar Boersma.
Har namme is Jantje Tichelaar, trouwd west mei Jouke Bonsma fan Seisbjirrum.

Hieronder het filmpje van het Easterbjirrumer Doarpsliet gezongen door mevrouw Jantje Tichelaar.

 

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *