Groepsfoto van het schoolreisje van de lagere school uit Oosterbierum in 1932

Van Japke Bonsma klassefoto Easterbjirrum 2kregen we deze foto toegestuurd uit 1932 van het schoolreisje van de Lagere School uit Oosterbierum.
Vele nakomelingen van onderstaande personen wonen nu nog in Oosterbierum
Rij 1. Melle v.d. Wei, Jeppe Dijkstra, Sjoerd Visser, Niek v.d. Woude, Piet Tichelaar, Sijds Dijkstra en meester Nijk.
Rij 2. meester Strikwerda, Rinse Visser, Piet en Brand Wiersma, Johanne Miedema, Dine en Daniel Stellingwerf, Griet Visser, Jannie Tichelaar, juf Wietske Keizer van Station.
Rij 3. Juf Griet, Froukje de Jong, Griet en Dirkje Poelstra, Liep en Geiske en Johannes Miedema, Maartje en Afke Swart.
Rij 4. Johannes de Jong, Jan, Jetse, Henk en Annie Poelstra op schoot bij meester Wijnberg, Jantje Visser, Nieske Tichelaar, Riemke Swart, Liefke Swart, Japke en Trijntje Stellingwerf.
Rij 5. Griet en Appie v.d. Veen
Rij 6. Simon Miedema, Dirk Nijk, Daan v.d. Veen, Dirk de Vries, Tjeerd Visser, Anne en Joukje v.d. Schaar, Akke en Boukje Tichelaar.

Bladwijzer de permalink.

2 reacties op Groepsfoto van het schoolreisje van de lagere school uit Oosterbierum in 1932

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *