Ansjovis liet waddenvissers in de steek

Haringsloepen heten de punters waarmee de visser uit de Bjirmen vanouds het Wad bevaren en waarin nog een twintigtal vissers van Barradeel hun brood trachten te verdienen. Maar er waren slechts zeven haringen in tien fuiken, die de neven Lammert en Lammert Palma bij eb lichtten. Ach ja, de Zuiderzeeharing,. . . Lees meer