Betekenis van Barradeel en de plaatsnamen Sexbierum, Pietersbierum en Oosterbierum.

Tekst Rene van der Meulen. Barra: De discussie over de herkomst van deze plaatsnamen voert terug op het woordje “barra”. De dorpen werden namelijk in vroeger tijden ook wel Sixtibarra (Sexbierum), Petersbarra (Pietersbierum) en Aesterbarra (Oosterbierum)  genoemd. Iedereen is het er wel over eens dat de eerste delen van deze. . . Lees meer

Unieke foto’s Sexbierum 1952

De secretaris van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft een aantal jaren geleden de negatieven van de dorpen in Barradeel opgekocht van de uitgeverij Jos Pe. Een deel van die negatieven (Sexbierum) zijn gedigitaliseerd en foto’s van gemaakt. Deze foto’s staan nu in de beeldbank van Sexbierum. De negatieven zijn afkomstig. . . Lees meer