Herinneringen aan het klooster Lidlum opgedolven

In het Nieuwsblad van het Noorden stond in april 1961 een artikel over bodemonderzoek op het terrein waar vroeger het klooster Lidlum heeft gestaan. De reconstructietekening komt uit de Leeuwarder courant.   ‘Sinds enige weken is men bezig de spoorbaan van de reeds lang kwijnende lijn, welke Leeuwarden verbonden met. . . Lees meer

Ansjovis liet waddenvissers in de steek

Haringsloepen heten de punters waarmee de visser uit de Bjirmen vanouds het Wad bevaren en waarin nog een twintigtal vissers van Barradeel hun brood trachten te verdienen. Maar er waren slechts zeven haringen in tien fuiken, die de neven Lammert en Lammert Palma bij eb lichtten. Ach ja, de Zuiderzeeharing,. . . Lees meer

Unieke foto’s Sexbierum 1952

De secretaris van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft een aantal jaren geleden de negatieven van de dorpen in Barradeel opgekocht van de uitgeverij Jos Pe. Een deel van die negatieven (Sexbierum) zijn gedigitaliseerd en foto’s van gemaakt. Deze foto’s staan nu in de beeldbank van Sexbierum. De negatieven zijn afkomstig. . . Lees meer

Afleveren van suikerbieten

De teelt van suikerbieten in Noord-Nederland is, in vergelijking met die van Zuidwest Nederland, pas laat tot ontwikkeling gekomen. In de jaren 1881-1890 treft men in Friesland, Groningen en Drenthe slechts op enkele plaatsen suikerbieten aan, terwijl in Zeeland en Brabant in die periode 12.000 ha wordt verbouwd. Zo blijkt. . . Lees meer

Begrafenisrituelen

Jelle Cramer (1910 – 1983) uit Oosterbierum heeft een aantal historische herinneringen op schrift vastgelegd. Hieronder een artikel over begrafenisrituelen. De doden worden thans nog door acht dragers op een baar naar hun laatste rustplaats gedragen. Moest vroeger een dode van ver komen, dan gebeurde dat in een lijkkoets, getrokken. . . Lees meer