De nieuwsbrief Ald Barradiel Jaargang 13 / december 2015 nu ook online.

Bij de leden van de Oudheidkundige Vereniging Oud Barradeel ligt het boekwerkje inmiddels alweer op de deurmat maar nu ook al online, de december nieuwsbrief jaargang 13 van de Oudheidkundige Vereniging Oud Barradeel. Dit keer samengesteld door Albert Boonstra met een groot aantal artikelen van Gerrit Herrema uit Holwerd. Dit is. . . Lees meer

Betekenis van Barradeel en de plaatsnamen Sexbierum, Pietersbierum en Oosterbierum.

Tekst Rene van der Meulen. Barra: De discussie over de herkomst van deze plaatsnamen voert terug op het woordje “barra”. De dorpen werden namelijk in vroeger tijden ook wel Sixtibarra (Sexbierum), Petersbarra (Pietersbierum) en Aesterbarra (Oosterbierum)  genoemd. Iedereen is het er wel over eens dat de eerste delen van deze. . . Lees meer

Oosterbierumpolder

Ons lid Gerrit Herrema zoek informatie over enkele personen die in 1813 de particuliere Oosterbierumerpolder mee opgericht hebben. Gerrit Herrema heeft een prachtig mooi verhaal geschreven over zijn pake Pieter. Het is de bedoeling dat zijn verhaal in het decembernummer Ald Barradiel wordt gepubliceerd. In het verdere onderzoek naar de. . . Lees meer