Ernstige brand te Pietersbierum. Uit het Nieuwsblad van Friesland 04 december 1936 – Deel II

Vier woningen in de asch gelegd – Vee omgekomen. Een complex van vier woningen te Pietersbierum is Woensdagnacht afgebrand. De bewoners, vier huisgezinnen met kinderen, moesten in nachtgewaad uit de brandende perceelen vluchten. Men heeft noch van het vee, noch van de inboedels iets kunnen redden Alles is verloren gegaan.. . . Lees meer

Groote Brand onder Pietersbierum. Uit de LC van 03 december 1936 – Deel I

Veertien koeien en een paard omgekomen. Hedennacht is de groep huizen “Roosjesten” onder behoor van Pietersbierum totaal afgebrand. Hierdoor zijn vier gezinnen dakloos geworden. Roosjestein is een oude boerenhofstede, waarin thans vier gezinnen woonden, n.l. de familie Miedema, man, vrouw en drie kinderen en de drie families van der Zee,. . . Lees meer

Sin en wille kinne folle tille – Anne Zijlstra, een markante vrouw. Een boek geschreven door oud Oosterbierumer Piter van der Woude.

In februari 2016 verschenen: Sin en Wille kinne folle tille – Anne Zijlstra, een markante vrouw Taal: Nederlands / Ingebonden, 123 blz. / Prijs: € 20,00. Geschreven door Piter van der Woude Interesse? Stuur een email naar Ane Norder. Adres: norder.vdzande@home.nl Een biografie over Anne Zijlstra, dochter van Ane Jelles. . . Lees meer

Emigranten fan Doe – Neiteam fan No, in boek skreaune troch âld Easterbierrumer Piter van der Woude.

Yn novimber 2015 útkommen: Emigranten fan Doe – Neiteam fan No / 200 bls. Priis: € 20,00 plus evt portokosten (foar NL ca € 3,73) Interesse? Stjoer my in email. Adres: schrijver13@yahoo.nl Nei de oarloch wie emigraasje in hype. Elts woe fuort. Nei Canada, as nei Amearika, as Austraalje. Fuort. . . Lees meer

Verdwenen gevelsteen van Alde Buorren 8 Sexbierum duikt na bijna 200 jaar op in Franeker

Tekst Rene van der Meulen. Met een gevelsteen in het huis werd enkele honderden jaren lang een huis herkenbaar gemaakt. Dit was in een tijd waarin er nog geen straatnamen en huisnummering was. Hoewel je sommige teksten (bijvoorbeeld: “de vergulde hand” of een “jaartal”) op meer Nederlandse gevelstenen aantreft, is. . . Lees meer