Betekenis van Barradeel en de plaatsnamen Sexbierum, Pietersbierum en Oosterbierum.

Atlas Schotanus, 1718 kleur ‎- Microsoft Edge_2015-12-05_14-50-21

Tekst Rene van der Meulen. Barra: De discussie over de herkomst van deze plaatsnamen voert terug op het woordje “barra”. De dorpen werden namelijk in vroeger tijden ook wel Sixtibarra (Sexbierum), Petersbarra (Pietersbierum) en Aesterbarra (Oosterbierum)  genoemd. Iedereen is het er wel over eens dat de eerste delen van deze. . . Lees meer

Foto Sixma-state Tzummarum omstreeks 1920

Sixma-state-Tzummarum-Anema-Rotterdam

Op de ledenvergadering van vrijdag 27 maart 2014 kwam de heer J.T. Anema uit Rotterdam de vereniging verrassen met een prachtige oude foto van de boerderij Sixma-state die in Tzummarum staat. Deze foto is door de kleindochter van Bet (Doetje Albertje) Bonnema geschonken aan de heer Anema die de foto. . . Lees meer

Oosterbierumpolder

Amerikaanse windmotor in de Oosterbierumerpolder

Ons lid Gerrit Herrema zoek informatie over enkele personen die in 1813 de particuliere Oosterbierumerpolder mee opgericht hebben. Gerrit Herrema heeft een prachtig mooi verhaal geschreven over zijn pake Pieter. Het is de bedoeling dat zijn verhaal in het decembernummer Ald Barradiel wordt gepubliceerd. In het verdere onderzoek naar de. . . Lees meer

Werktuigencoöperatie Tzummarum

Overzicht van een gedeelte van de werktuighallen in Tzummarum

Dit is een artikel uit De Boerderij van juni 1965. Het artikel geeft een prachtig bedrijfsoverzicht van deze corporatie. In 1947 werd onze werktuigencoöperatie opgericht. We hadden behoefte aam mechanisatie en we wilden het graag in eigen hand houden. We waren toen hier ook niet verwend met veel loonbedrijven”, vertelde voorzitter. . . Lees meer

Herinneringen aan het klooster Lidlum opgedolven

Recontructie-klooster-Lidlum

In het Nieuwsblad van het Noorden stond in april 1961 een artikel over bodemonderzoek op het terrein waar vroeger het klooster Lidlum heeft gestaan. De reconstructietekening komt uit de Leeuwarder courant.   ‘Sinds enige weken is men bezig de spoorbaan van de reeds lang kwijnende lijn, welke Leeuwarden verbonden met. . . Lees meer

Ansjovis liet waddenvissers in de steek

Lammert Palma leegt de vangst uit de palingfuik in het vandelnet

Haringsloepen heten de punters waarmee de visser uit de Bjirmen vanouds het Wad bevaren en waarin nog een twintigtal vissers van Barradeel hun brood trachten te verdienen. Maar er waren slechts zeven haringen in tien fuiken, die de neven Lammert en Lammert Palma bij eb lichtten. Ach ja, de Zuiderzeeharing,. . . Lees meer