Het laatste huis van de Zemelsbuurt in Sexbierum, door Rene van der Meulen

Inleiding. 200 jaar geleden lag er tussen Sexbierum en Pietersbierum een weidse onbebouwde ruimte. Beide dorpen hadden dan ook hun eigen school, kerk en winkels. De huidige Nije Buorren was het meest westelijk bebouwde deel van Sexbierum en in Pietersbierum was het huidige Breed Plak het meest oostelijk bebouwde deel.. . . Lees meer

Pier Johannes Winsemius en zijn nazaten, door Pieter Winsemius.

In zijn mooie verhaal “In briefkaart oan wa?” in de aflevering van Ald Barradiel van december 2016 noemt Piter van der Woude mijn verre oudoom Doede Winsemius als de ontvanger van zijn pake’s ansichtkaart van de Buorren in Easterbierrum. Terugvallend op ons familieboek-in-permanente-wording (zie www.winsemius.com) valt nog wat meer over. . . Lees meer

De aantekeningen van Thijs Hendriks Bakker (1803-1856), door Rene van der Meulen

Inleiding. Sommige families hebben het geluk dat hun verre voorvaderen aantekeningen maakten over hun eigen leven ten behoeve van het nageslacht. Wanneer deze aantekeningen vervolgens bewaard zijn gebleven, zijn ze niet alleen een bron van informatie voor de familie zelf, maar ook voor de omgeving die zij beschreven. Van de. . . Lees meer

Alde Buorren 8 Sexbierum, woning van kapitein Meinert Ysbrands Heremyt, gemeentehuis van Barradeel en haar gevelsteen

Tekst Rene van der Meulen. Dit is mijn derde en laatste artikel over de gevelstenen van de Alde Buorren van Sexbierum. Het had achteraf in één verhaal geschreven kunnen worden, maar de ene ontdekking heeft de andere in gang gezet. Het begon voor mij eind 2015 met de herkenning van. . . Lees meer

Admiraal Tjerk Hiddes de Vries 350 jaar geleden overleden (1622-1666)

Vandaag 6 augustus 2016 is het 350 jaar geleden dat deze beroemde Sexbierumer is overleden. Een gebeurtenis om toch even bij stil te staan. Vandaag geen vermeldingen van nieuwe ontdekkingen, maar wel een kort in memoriam. Foto links: Datering: 1666-1672 Een prent gemaakt door de Amsterdammer Abraham Bloteling (1640-1690) op. . . Lees meer