Uitnodiging voor de lezing over “Setterhokken, poterhokken en de vroege aardappelteelt in NW-Fryslân.”

Op vrijdagavond 8 december 2017 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel een lezing met als onderwerp “Setterhokken, poterhokken en de vroege aardappelteelt in Noord-West Fryslân.” Deze lezing zal worden verzorgd door oud Oosterbierummer Gerrit Herrema. In opdracht van De Friese Vereniging voor Landbouwhistorie, het Fries Landbouw Museum, de Boerderijenstichting Fryslân en. . . Lees meer

Lezing over Klooster-Lidlum een groot succes.

Onder grote publieke belangstelling vond afgelopen vrijdag 3 november de eerste lezing plaats van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel seizoen 2017/2018. Aandachtig werd er geluisterd naar de gastspreker Siem van der Woude over de geheimen van Klooster-Lidlum. Deze wetenswaardigheden werden afgewisseld door pater Sibrandus Leo (Piter van der Woude) die enkele. . . Lees meer

Uitnodiging voor de lezing over “Klooster Lidlum” door drs. S. van der Woude.

Op vrijdagavond 3 november 2017 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel haar eerste lezing van het seizoen 2017/2018. Het onderwerp op deze avond is het Klooster-Lidlum. De lezing zal worden verzorgd door oud Oosterbierumer drs. Siem van der Woude (verbonden aan Tresoar). Vanaf het jaar 1234 tot 1580 stond het klooster Lidlum,. . . Lees meer

Het laatste huis van de Zemelsbuurt in Sexbierum, door Rene van der Meulen

Inleiding. 200 jaar geleden lag er tussen Sexbierum en Pietersbierum een weidse onbebouwde ruimte. Beide dorpen hadden dan ook hun eigen school, kerk en winkels. De huidige Nije Buorren was het meest westelijk bebouwde deel van Sexbierum en in Pietersbierum was het huidige Breed Plak het meest oostelijk bebouwde deel.. . . Lees meer

Pier Johannes Winsemius en zijn nazaten, door Pieter Winsemius.

In zijn mooie verhaal “In briefkaart oan wa?” in de aflevering van Ald Barradiel van december 2016 noemt Piter van der Woude mijn verre oudoom Doede Winsemius als de ontvanger van zijn pake’s ansichtkaart van de Buorren in Easterbierrum. Terugvallend op ons familieboek-in-permanente-wording (zie www.winsemius.com) valt nog wat meer over. . . Lees meer